November 29, 2020

आफ्नो इच्छा अनुसार छोरा वा छोरी जन्माउने ६ सुत्र के भन्छ अध्ययन

के तपाई पत्याउनुहुन्छ ? आफ्नो इच्छा अनुसार छोरा वा छोरी जन्माउने सुत्र के हो भनेर । बच्चाले बाबुबाट २३ ओटा र आमाबाट २३ ओटा क्रो*मो*जोम …